en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 
Mühendislik Hakkında
1323
 

MÜHENDİSLİK NEDİR?

Mühendislik deneyim ve uygulama yoluyla matematik ve fen bilimlerine ilişkin edinilen bilgilerin, doğanın sunduğu malzeme ve enerjilerin insanlığın yararına ekonomik bir şekilde kullanılması için yöntemler geliştirmek üzere değerlendirmeler yapılmasını ve uygulamaya geçirilmesini sağlayan meslektir.

MÜHENDİS KİMDİR ?

•Mühendis; İnsanların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik-sosyal alanda uzman, eğitim görmüş kimse.m, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik-sosyal alanda uzman, eğitim görmüş kimsedir.

​MÜHENDİSLİĞİN TARİHÇESİ

Mühendislik tarihi medeniyet tarihi ile hemen hemen aynıdır. İnsanlar yaşamda kalabilmek ve yaşamlarını sürdürebilmek için yaratıcılıklarını ön plana çıkararak bir takım yenilikler geliştirmişlerdir. Bunların başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:

• Mezopotamyada su kanalları, tapınaklar, surlar,

• Tekerleğin icadı ve taşımada kullanılması,

• Su kemerleri ve ilk çimentonun su kanalı yapımında kullanımı, 

• Hammurabi yasaları

      İnşaatçının yaptığı bina çökerse ve ev sahibi ölürse, evi yapan usta idam edilir.

      Ev sahibinin oğlunun ölümüne sebep olur ise, evi yapan ustanın oğlu idam edilir.

      Ev sahibinin kölesinin ölümüne sebep olursa, usta ev sahibine köle verir.

      Mala ve mülke zarar verilir ise tazmin edilir.


BAZI UYGARLIKLARDA MÜHENDİSLİK

Mühendislik nedir, deneyim, uygulama, matematik, fen, bilim, doğa, malzeme, enerji, ekonomi, mühendis kimdir, fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik, otomobil, uçak, iş makineleri, mühendisliğin tarihçesi, medeniyet, yaşam, yaratıcılık, plan, eski mısırda mühendislik, yunanlılarda mühendislik, romalılarda mühendislik, ortaçağda mühendislik,
mühendislik nedir, deneyim, uygulama, matematik, fen, bilim, doğa, malzeme, enerji, ekonomi, mühendis kimdir, fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik, otomobil, uçak, iş makineleri, mühendisliğin tarihçesi, medeniyet, yaşam, yaratıcılık, plan, eski mısırda mühendislik, yunanlılarda mühendisliği, romalılarda mühendislik, ortaçağda mühendislik,

Anasayfa                                    Mühendislikler                            Mühendislik Hakkında                 Hakkında                          İletişim                        Mühendis Olma Yolunda