en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 
Endüstri Mühendisliği
2393
 
 

ENDÜSTRİ

MÜHENDİSLİĞİ

 
 
 
 
 

Mühendislik Fakültesi

İçin

Nasıl Çalışılmalıdır?

 

Endüstri Mühendisliği Hakkında Bazı Bilgiler

 

Ürün ve hizmetin en verimli şekilde üretim ve dağıtımını,makine,iş gücü,hammadde,bilgi,enerji,çevre ve para gibi kısıtlı kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımını,işletilmesini ve yönetilmesini, bu sistemlerin üretkenliğini ve rekabet gücünü geliştirmede görev alan mühendislik dalıdır.

Dünya üzerinde en eski 5 mühendislik dalından biri olan Endüstri Mühendisliği;

aynı zamanda analitik düşünme yeteneği,matematiksel modelleme ve yaratıcılık becerilerini kullanarak çok sayıda bilimsel çalışmanın yapıldığı bir bilim dalıdır.

Endüstri Mühendisleri;

problemi, mühendislik yaklaşımı ile sistemin bütününü göze alıp,sistemlerin ekonomik özelliklerini ve aralarındaki etkileşimleri kavrayarak ve her sistemin mutlaka insanları da içerdiğini göz ardı etmeden geliştirdiği sistem yaklaşımını ve güncel bilgi teknolojilerini kullanarak çözerler.

Endüstri Mühendisleri;

Herşeyi daha iyi, daha kaliteli, daha hızlı, daha güvenli ve daha az maliyetli yapmak için insanlar ile çalışır.

  • Günümüz dünyasında rekabetin gelişmesi, teknolojinin ürün ve hizmetlere dönüşümü hızlanmıştır.Bu yüzden günümüzde firmalar varlığını devam ettirebilmeleri için daha verimli çalışan ve doğru kararı hızlı bir şekilde alabilen sistemlere ihtiyaç duymaktadır.Bu durum bu tür sistemleri kurarak etkin bir şekilde çalıştıran Endüstri Mühendislerinin önemini fazlaca artırmaktadır.
  • Endüstri Mühendisliği dalı belirli bir sektör ve faaliyet şekli ile sınırlı olmadığı için çalışan bir sistemin kurulup,gelişmesi için işletmenin bütün fonksiyonlarıyla düşünülmesi,yakın ve uzak dönemli planlamayı içerdiğinden uygulama sahası çok yaygındır.
  • Bölüm mezunları periyodik aralıklarla tekrarlanarak uygulanan anketler,planlama,yönetim,finansman,bilişim,pazarlama,üretim işletmeciliği,ürün yöneticiliği gibi alanların istihdamı için önde geldiklerini göstermektedir.
 
 
PreviousNext

Sample Picture 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

endüstri, mühendislik, endüstri mühendisliği, rekabet, hesaplama, hizmet, verimli çalışan, sektör, faaliyet, uzun dönemli planlama, anketler, ürün yöneticiliği, yönetim, finansman, işletmecilik, istihdam, uygulama sahası,
Endüstri mühendisliği, nedir, istihdam, sektör, faaliyet, hesaplama, yönetim, proje, finansman, işletme, işletmecilik, uygulama, saha, ürün, yönetim, yönetici, yöneticilik, anket,

Anasayfa                                    Mühendislikler                            Mühendislik Hakkında                 Hakkında                          İletişim                        Mühendis Olma Yolunda